Skip to content

Kiintymyssuhde

Kiintymyssuhde on lapsen ja vanhemman välinen tunnesuhde, joka syntyy heidän välisestä vuorovaikutuksesta

Ihmisen kiintymyssuhde vanhempiinsa muodostuu jo vauvaiässä. Lapsi voi muodostaa vanhempaansa turvallisen tai turvattoman kiintymyssuhteen. Turvattomia kiintymyssuhteita ovat välttelevät, ristiriitaiset sekä jäsentymättömät kiintymyssuhteet.

Turvallisesti kiintynyt lapsi on aikuisena todennäköisemmin tasapainoinen, avoin ja luottavainen itseään ja muita ihmisiä kohtaan. Turvallinen kiintymyssuhde luo lapselle yleisesti myönteisen käsityksen itsestään ja muista. Turvallinen kiintymyssuhde ilmenee usein hyvänä itsetuntona, psyykkisenä hyvinvointina ja luottamuksena ja arvostuksena omaan osaamiseen ja itseään kohtaan.

Turvaton kiintymyssuhde voi aiheuttaa lapselle psyykkisiä ongelmia tämän kasvettua aikuiseksi. Turvaton kiintymyssuhde ilmenee esimerkiksi kielteisenä käsityksenä itsestä, mutta myönteisenä käsityksenä muista sekä oman itsen väheksymisenä ja rakastettavuuden, arvon ja kykyjen vähättelynä. Turvattomasti kiintynyt lapsi syyttää aikuisena usein itseään rakkauden puutteesta ja on huolissaan siitä, välittääkö esimerkiksi puoliso hänestä.

Valtaosa vanhemmista mahdollistavat lapselleen turvallisen kiintymyssuhteen kiinnittämättä siihen tietoisesti lainkaan huomiota. Molempien vanhempien on hyvä luoda vauvaan omaa suhdetta jo vauvan ollessa pieni. On tärkeää, että vauvalla on aina turvallinen olo vanhempien kanssa ja vauva tuntee, että hän saa hyvää huolenpitoa. Ota vauva syliin hellän tiukasti! Se laukaisee aivoissa oksitosiinin erityksen, mikä lievittää stressiä ja rauhoittaa vauvaa ja edesauttaa turvallista kiintymyssuhdetta.

Liity Lapsimessujen messuklubiin ja saat uusimmat vinkit ensimmäisten joukossa!

Liity klubiin