Skip to content

Miten lapset saadaan liikuntaharrastusten pariin?

Lapsimessuilla 2024 kokoontui lasten liikunnan ja mielenterveyden asiantuntijoita pohtimaan, miten lapset voitaisiin houkutella liikuntaharrastusten pariin.

Olympiakomitean Seura- ja jäsentoiminnan johtaja Jaana Tulla, Urheiluliiton valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni, entinen ammattijalkapalloilija Mika Kottila ja kansanedustaja, psykoterapeutti Ville Merinen jakoivat näkemyksiään paneelissa, jonka moderaattorina toimi HS:n Lasten uutisten esihenkilö Fanny Fröman.

Keskustelussa tunnistettiin liikuntaharrastusten olevan kriittisen tärkeää lasten tulevaisuuden kannalta

Tärkeimmiksi tunnistettiin seuraavat aihealueet:

  1. Yhteistyö eri tahojen välillä: On tärkeää parantaa yhteistyötä valtion, kuntien, koulujen, perheiden ja urheiluseurojen välillä, jotta voidaan tarjota lapsille monipuolisia ja houkuttelevia liikuntamahdollisuuksia.
  2. Kustannusten hallinta: Liikuntaharrastusten kustannukset voivat olla este monille perheille. On tärkeää pyrkiä pitämään harrastusten hinnat kohtuullisina ja harkita erilaisia tukitoimia, jotta kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus osallistua.
  3. Kilpailupaineen vähentäminen: lasten liikuntaharrastuksissa tulisi keskittyä enemmän leikilliseen ja pelilliseen toimintaan sekä välttää liiallista painottumista kilpailuihin ja huippu-urheiluun jo varhaisessa vaiheessa.
  4. Vanhempien rooli: vanhemmilla on tärkeä rooli lasten liikunnan tukemisessa. Heidän kannattaa olla aktiivisesti mukana lasten harrastuksissa, kannustaa ja tarjota tukea sekä omalla esimerkillään edistää terveitä elämäntapoja.
  5. Positiivinen ensikokemus: Ensivaikutelma harrastuksesta voi vaikuttaa siihen, jatkavatko lapset sen parissa. Siksi on tärkeää panostaa siihen, että lapsilla on positiivinen ja innostava ensikokemus uudesta harrastuksesta.

Liikuntaharrastusten merkitys lasten tulevaisuudelle on kiistaton, ja asiantuntijat korostivat urheiluseurojen roolia terveellisen elämän kasvattajina. Paneelissa jaettiin vinkkejä, kuten vanhempien aktiivinen osallistuminen lasten harrastuksiin ja positiivisen ensikokemuksen tärkeys uudesta harrastuksesta.

Kustannusten osalta keskustelussa tuotiin esiin, että vastuu harrastusten mahdollistamisesta jakautuu valtion, kuntien, koulujen, perheiden ja urheiluseurojen kesken. Tärkeää on pitää hinnat kohtuullisina ja tarjota tukitoimia kaikille lapsille osallistumisen helpottamiseksi. Urheiluseurojen toimintaan osallistuminen on yksi tapa pitää harrastusmaksut kurissa.

Lue koko juttu