14.4.2023 13:00 - 14:30 · Seminaaritila 103 · Ammattilaisille

Miten lapsen hyvinvointi rakentuu aikuisen tuella?

Kasvaminen ei ole koskaan helppoa. Pieni lapsi rakentaa itseään ja tulevaisuuttaan meidän aikuisten turvallisessa ja ymmärtävässä ohjauksessa. Kaiken keskiössä on laadukas vuorovaikutus, läsnäolo sekä lapsen tarpeiden aito kuuleminen, näkeminen ja tarpeisiin vastaaminen.

Näiden kokonaisuuksien tulisi olla myös kasvatuksen keskeisintä ydintä, mutta onko näille kokonaisuuksille riittävästi aikaa tämän päivän kasvatuksessa ja opetuksessa? Ja jos aikaa näille lapsen kasvun ja kehityksen perustavaa laatua oleville tarpeille ei vielä ole riittävästi, mitä meidän aikuisten tulisi muuttaa, uudistaa, lisätä tai vähentää, että arki rakentuisi oikeille asioille, mitkä tukevat ja rakentavat kaikkien lasten hyvinvoivaa arkea? Entä mitkä ovat niitä oikeita asioita ja toimintatapoja, minkä varaan lapsi rakentaa itseään, omia vahvuuksiaan ja omaa persoonallista tapaansa toimia?

Tällä hetkellä arkeamme värittävät kiire, meteli, resurssipula ja huoli tulevasta. Meillä jokaisella, sekä vanhemmilla että ammattikasvattajilla, on kuitenkin myös avaimia oman ja lähiympäristömme hyvinvoinnin rakentamiseen. Hyvinvoinnin kierre tarkoittaa sitä, että hyvinvoiva lapsi oppii ja oppiva lapsi voi hyvin. Ei ole yhdentekevää, mitä työkaluja lapsi saa oman elämänsä työkalupakkiin. Hyvinvoinnin vahva kivijalka luodaan jo varhaisina vuosina.

Luento on suunnattu sekä vanhemmille että ammattikasvattajille, ja perustuu uusimpaan tutkimustietoon lasten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.Annele Wiman
varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kouluttaja, tietokirjailija

  • Aika: 14.4.2023 13:00 - 14:30
  • Paikka: Seminaaritila 103
  • Esiintyjät: Annele Wiman